پیوند مو به روش FIT

پیوند مو به روش FIT از روش های دیگر پیوند 90% موثرتر است. پیوند مو به روش FIT یک کار استاندارد در این زمینه محسوب می شود. کلینیکروبیان خوشوقت است که روش FIT را در زمین…

ریزش مو در خانمها

تعداد قابل ملاحظه ای از خانمها از فرمهای ریزش موی رایج رنج میبرند.این فرمهای ریزش مو، میبایستی ازالگوی ریزش موی طاسی زنانه افتراق داده شود . Effluvium telogen یکی از رایج …

الگوی طاسی مردانه

70درصد آقایان بالغ درجه ای از طاسی را تجربه خواهند کرد و بیش از نیمی از این جامعه به الگوی طاسی پیشرفته مبتلاخواهند شد . اینکه درجه ای از ریزش مو در اقایان بالغ صورت میگیرد ، کاملا طب…

موها چگونه رشد میکنند؟

موها در یک ساختار دسته ای شکل در پوست به نام فولیکولاریونیت شکل میگیرند . آنچه که ما از مو میبینیم ساقه مو است که در واقع بافت سفت شده و کراتینه شده فولیکول میباشد.انسانها در …

ریزش مو

فرایند ریزش مو: همانطور که میدانیم مو دارای 3فاز anagen ،telogen و catagen میباشد. در طی ریزش مو، فازanagene (رشد) به مرور کوتاه تر شده و در نهایت مو نسبت به قبل، نازک تر و کوتا…